MENU SLUIT

Zorgvisie

De zorgvisie
van Jados

Jados vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving.

De samenleving heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen. Iedereen zoekt een plek binnen de samenleving die bij ons past.

Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit, wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving.

Mensvisie

Bij onze begeleiding hebben we aandacht voor de gehele mens.

Aanleg, omgeving en rijping hebben invloed op de ontwikkeling. Je wordt gevormd door wat je meemaakt in het leven. Hiermee zeggen we dat je levensgeschiedenis belangrijk is om bepaalde dingen in het heden te begrijpen.

De één is van nature introvert, de ander extravert. Maar je kunt door omstandigheden ook introvert of extravert geworden zijn. Je raakt dan verwijderd van wie je écht bent. Samen gaan we op onderzoek uit door verbinding te maken met jouw (intuïtieve) kennis over jezelf.

Steeds proberen we aan te sluiten bij jou.

Visie op omgang met elkaar

 • Gelijkwaardigheid
 • Verbinden
 • Samen tot inzicht/begrijpen komen

Visie op autisme

We gaan bij autisme uit van een atypische ontwikkeling en niet van een stoornis (volgens het gedachtegoed van M. Delfos).

Atypisch vanwege de volgorde in ontwikkeling. Het gaat om een versnelde ontwikkeling van het denken, het cognitieve deel. 

Tegelijkertijd is er een vertraagde ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Dit gaat om de ontwikkeling van je gevoelsleven en emoties, het omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden. De versnelling en de vertraging beïnvloeden elkaar, net zoals levensgebeurtenissen invloed hebben op je ontwikkeling en vorming.

Inhoudelijke aandachtspunten bij onze begeleiding

 • Aandacht voor de gehele mens met zijn of haar levensgeschiedenis
  Wat heeft jou gevormd tot wie je nu bent, wat heb je meegemaakt en hoe word je daardoor beïnvloed?

 • Verbinding/contact met anderen
  In de begeleiding onderzoeken we samen hoe relaties opgebouwd of versterkt kunnen worden.

 • Angst
  Misschien speelt angst een rol in jouw leven. Dat zien we bij veel van onze cliënten. Het kan je ontwikkeling en groei belemmeren. Samen proberen we de angst te begrijpen en van daaruit te verminderen.

 • Bevorderen ‘zelfbewustzijn’
  Jezelf leren kennen, ook in relatie tot de ander.

 • Vergroten weerbaarheid
  Weerbaarheid heeft te maken met opkomen voor jezelf en eigen regie. Delen, vragen en hulpvragen stellen zijn daarvoor belangrijk.