MENU SLUIT

Privacy statement

Privacy statement

Bij Jados hechten we veel waarde aan de privacy van cliënten, van betrokkenen in het netwerk van de cliënt, van medewerkers en overige relaties. De basis van ons privacy beleid is dat wij correct en transparant met persoonsgegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn. We zien het als onze taak om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Daarnaast heeft Jados vanuit wetgeving de verplichting te voldoen aan de privacy-eisen uit de WMO en de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

Omdat wij als werkgever en zorgverlener werken met (bijzondere) persoonsgegevens geeft Jados aan het beschermen daarvan hoge prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die Jados stelt aan zowel de eigen organisatie als aan andere partijen waarmee wordt samengewerkt.

Persoonsgegevens via onze website

Via deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies. Hierin heeft de website bezoeker zelf de keuze tussen geen cookies, noodzakelijke cookies, marketing/tracking cookies of alle cookies. LET OP. Standaard staan de cookies ingesteld op accepteer alle cookies. Dit omdat anders belangrijke onderdelen voor bezoekers van de website niet werken. . Tevens kan via onze website voor verschillende doeleinden persoonsgegevens worden achtergelaten.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over wat van ons verwacht mag worden, welke gegevens wij verwerken en wat rechten zijn aangaande de persoonsgegevens vind je in onze privacyverklaring. Meer informatie over cookies en de verwerking van gegevens via onze website vind je hier.

Actueel en toegankelijk

De privacyverklaring is afgestemd op de huidige wetgeving, werkwijze van Jados en het gebruik van en de mogelijkheden op de Jados website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Bij wijzigingen met directe impact voor betrokkenen worden zij hierover geïnformeerd. Onze privacyverklaring is terug te vinden op de website van Jados en voor cliënten tevens in de cliëntomgeving van het digitaal cliëntdossier.

Vragen en informatie

Bij vragen over deze privacyverklaring of andere vragen over privacy kan contact worden opgenomen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG):

Stichting Jados
Velperweg 28
6824 BJ ARNHEM
Telefoon: (026) 353 03 43
privacy@Jados.nl

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen of porteren van persoonsgegevens kan worden ingediend via privacy@Jados.nl. Vervolgens wordt een aanvraagformulier met nadere toelichting toegestuurd. Wij zorgen ervoor dat een verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken wordt behandeld.

Indien er situaties zijn die vragen om een onafhankelijk oordeel, verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Stichting Jados, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd onder KvK-nummer 63235781, kantoorhoudende te Arnhem (6824 BJ ) aan de Velperweg 28, te dezen vertegenwoordigd door de bestuurder de heer M.A.A. van Gompel.

Datum laatste wijziging: 2 februari 2021