4 juli 2023

Ambulant Begeleider Nora over haar werk

Maartje gaat in gesprek met Nora. Ambulant Begeleider (en werkcoach) in Amsterdam.


Door Maartje Verhoeven

Belangrijk is dat de cliënt in zijn eigen kracht blijft en komt staan.” Dit is voor Nora een belangrijke waarde in haar werk.

Nora werkt nu zo’n vijf jaar als ambulant begeleider en is daarnaast ook werkcoach bij Jados. Ik vraag naar de ins en outs van haar werk.

Wat maakt jouw cliënten zo boeiend?

Ik hou zo van de denkwijze. Zo ontdekte ik vroeger tijdens mijn SPH-stage, waarbij ik een behandelgroep van kinderen met o.a. autisme begeleidde, dat zij een specifieke aanpak nodig hebben. Want autisme uit zich bij iedereen anders.

Ik hou van hun analytische, intelligente benadering en van die scherpe humor en directheid. Daarmee vragen ze ook van mij om heel eerlijk, duidelijk en authentiek te zijn. Als ambulant begeleider begeleid ik met name studenten met autisme, van alle niveaus mbo, hbo, universiteit, maar ook werkenden die weer op andere levensgebieden ondersteuning kunnen gebruiken. De meesten zijn zo tussen de achttien en midden dertig jaar.

Ze kunnen best confronterend zijn en dat is mooi. Ik krijg wel eens dingen een terug als: “Hier ben ik het niet mee eens”, of: “Ik vind dat je niet genoeg kennis hebt van dit of dat onderwerp.” En ja dan klopt dat ook en beaam ik dat. Ik ben ook maar een mens en weet inderdaad niet alles. Ik blijf leren van de kennis die zij hebben en delen. Of de andere zienswijze op het leven.

 

” Laatst kreeg ik een appje van een trotse cliënt; Ik heb mijn diploma gehaald!
Dat maakt me dan echt blij”.
Nora – Ambulant Begeleider Jados

 

Hoe ziet jouw dag als Ambulant Begeleider in Amsterdam eruit?

’s Morgens begin ik meestal vanuit huis met het beantwoorden van appjes en mails en dan starten mijn eerste afspraken. Deze zijn soms online, soms op kantoor of bij de jongeren thuis. Ik ben veel onderweg en fiets werkelijk de hele stad door. Het is soms wel een uitdaging om alles goed en efficiënt in te plannen. De stad Amsterdam is groot en alles ligt ver uit elkaar. En ik ben afhankelijk van wanneer iemand kan. Soms vergeet iemand bijvoorbeeld een afspraak omdat hun planningsvaardigheid niet goed is ontwikkeld. Ik toon dan begrip, dat is belangrijk voor onze vertrouwensrelatie en kijk waar het vandaan komt en hoe iemand daarmee te ondersteunen. Een mooie oefening om ‘t ego opzij te zetten.

Verder kom ik op veel leuke plekken in de stad, dat maakt mijn job levendig. Zo wandel ik af en toe met cliënten in het Vondelpark of andere plekken omdat het soms beter werkt om te wandelend een gesprek te voeren. En een groot voordeel is dat ik mijn eigen agenda kan indelen en tussen afspraken door wat kan mailen en bellen. En het leuke van studenten in Amsterdam begeleiden is dat er veel uiteenlopende studies zijn, zoals Aardwetenschappen, Politicologie en Aviation. Daar krijg je als begeleider ook best wat van mee en is interessant.

Wat maakt jouw werk soms uitdagend?

Mijn werk is heel solistisch en dat maakt dat je stevig in je schoenen moet staan. En dat je het leuk moet vinden om veel alleen uit te zoeken en uit te denken. Ik kan natuurlijk wel collega ambulant begeleiders bellen en er is ook intervisie met collega’s. Daarnaast heb ik contact met de gedragswetenschapper van Jados, met hem of haar bespreek ik regelmatig de voortgang. En mocht er een zwaarder thema spelen, dan draag ik dat wel meer in je eentje, dan dat ik bijvoorbeeld op een woongroep zou werken. Dat is goed om te beseffen bij deze baan.

Het werk vind ik nog steeds super interessant en afwisselend, werkelijk geen dag is hetzelfde.

Wat zijn jouw magische tools bij cliënten?

Ik hou hen vooral een spiegel voor en laat hen meedenken over hoe je iets anders aan zou kunnen pakken. Wanneer zij vastlopen bij een sociale interactie, maken we samen een plan en
bespreken we hoe ze de activiteit aan kunnen gaan. Dat geeft vaak al rust. En structureer ik werk of studie met hen. Ook stel ik samen met hen lange en korte termijn doelen op wat zij
willen bereiken en bespreek wekelijks gebeurtenissen waar ze tegenaan zijn gelopen.

Ik vind het heel belangrijk dat een cliënt in zijn kracht blijft staan. Dat alles wat hij/zij zelf kan ook vooral zelf moet doen. We werken echt toe naar zelfstandigheid want er komt een punt dat de begeleiding ophoudt. Ik stimuleer in zelfredzaamheid en bekrachtig het. Zo laat ik de cliënt heel actief meedenken hoe hij een probleem aan zou gaan. Een hele uitdaging soms’, zegt Nora
lachend. ‘Het is vaak een kunst om hun analytische aanpak naar iets praktisch weten te vertalen. Om hen uit het hoofd te halen en in actie te zetten, en juist dat vind ik heel leuk en
geeft me energie.’

Wat zijn de pareltjes van jouw werk?

Het kan soms echt even hard werken zijn om het vertrouwen van een cliënt te krijgen. Zeker wanneer iemand veel tegenslag heeft gehad en vertrouwen in zichzelf en het leven is kwijt
geraakt. Dan moet je niet schrikken als begeleider, maar vertrouwen hebben in het proces en dat met veel tijd, liefde, een consequente houding uiteindelijk een ontwikkeling op gang komt.
Ik heb iemand begeleid die hele dagen op bed lag, niet naar college ging, zichzelf niet verzorgde. Met veel geduld en herhaling, kleine stapjes, is het hem gelukt om na een jaar zijn
leven weer wat op orde te hebben. Naar colleges te gaan, uit bed te komen en studiepunten te behalen. Dat is echt winst!

Ik kijk echt naar de tempo van de cliënt en wat bij diegene past en soms is dat 2 stappen vooruit en eentje terug, en dat is oké. Ik ervaar dat we met die kleine stapjes en dat maatwerk, juist mooie ontwikkelstappen maken. Zo kreeg ik laatst een appje van een trotse cliënt; ik heb mijn diploma gehaald!; tja dat maakt me dan echt blij.

En op het moment dat ik dan iemand zie groeien, voel dat cliënten me in vertrouwen nemen en als ze open durven zijn over dingen die zij echt moeilijk vinden, dat vind ik echt het mooist. En
dan kunnen we samen sprongen maken!
Lees ook deze verhalen